, ,

Decibelmätare – iTestMic (Typ 2)

Availablity: I lager

Artikelnummer: D19003
Tillverkare: IK Multimedia

3 320,00 kr

I lager

iTestMic är det mest kostnadseffektiva sättet att få en kalibrerad SPL-mätare, RTA, FFT-analysator och mycket mer. Anslut den till din iPhone, iPod touch eller iPad för att få ett mobilt och professionellt test- och mätsystem. 

Använd den för nattklubben, konsertljud, SPL-tester eller annat ljudarbete.

Mer info hos tillverkaren <<<

*När man beställer en iTestMic/iAudioInterface ingår följande programvaror: SPL, RTA, FFT, Generator, Audio Scope, Mic Monitor, Recorder, file transfer to PC/MAC.

_____________________________________________________

Har du som arrango_r koll pa_ ljudniva_er och verkligen vet att man inte spelar fo_r ho_gt pa_ diskotek,

konserter, teatrar och andra tillsta_llningar?

Det a_r arrango_ren som har det legala ansvaret fo_r att beso_karna inte exponeras fo_r ho_ga ljudniva_er!

Men hur ma_ter du ljudniva_er pa_ ett bra sa_tt?

Eftersom en riktig ljudniva_ma_tare med mikrofon kostar mycket pengar och en akustiker kostar a_nnu mer blir det sa_llan eller aldrig ma_tt pa_ det sa_tt som det sta_r i SP:s dokument och lagen kra_ver.

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) beskriver hur ljud ska ma_tas i dessa sammanhang.1

Pa_ konserten a_r det i praktiken vanligt att ljudteknikern ma_ter ljudniva_n vid mixerbordet med en ”billig enhet” vilket a_r direkt felaktigt. Ba_de ”platsen” och ”noggrannheten” a_r fel.

Fo_r att kunna go_ra en ”riktig” ma_tning som verkligen blir av, har vi gjort en APP som tillsammans med en godka_nd ma_tmikrofon blir en enhet som ma_ter ra_tt till rimliga kostnader. 

_____________________________________________________________________________


Displayen pa_ iPhone blir nu ett trafikljus som visar ba_de Leq samt PEAK samtidigt. Om det blir ro_tt, a_r det fo_r ho_gt. Gro_nt a_r bra! Gult a_r ”pa_ gra_nsen”. Man kan a_ven la_ta enheten skicka email till ansvarig som meddelar om ett o_verskridande skett. Eftersom man som arrango_r a_r ansvarig fa_r man da_ en kvittens pa_ att konserten eller musiken hanteras enlig lagar och fo_rordningar. (i bildens exempel har niva_n satts till 90 dB)

APPEN SPL Traffic Light skapar dessa mo_jligheter! Man kan t.ex. placera iPad:en vid mixerbordet eller pa_ scen sa_ att de som spelar ser den. Mikrofonen kan placeras i na_rheten av ho_gtalaren via en fo_rla_ngningskabel (XLR om man anva_nder iAudioInterface2). 

 

Artikelnr: D19003 Kategorier: , , Tagg:

Tillverkare: IK Multimedia
Färg: Svart

Dimensioner:
Längd:
mm
Bredd: mm
Höjd: mm
Vikt: 1 kg